E-faktura och epost-avier

Fr o m nästa avisering i juni 2022 (avseende juli och senare) slutar vi skicka ut pappersavier. Möjligheten att få pappersavier kommer att kvarstå för de som särskilt begär det.

Det finns 2 sätt att betala digitalt.

1) E-faktura via bank.

  1. Detta gör ni hos er egen bank på det sätt som den banken föreskriver. Det ni skall söka på är "BLOMSTRAND BYGGNADS AB HOLGER".
  2. Notera att det är det första alternativet "Hyresinbetalning" som gäller för hyror. De andra alternativen är reserverade för andra typer av betalningar.
  3. Vi rekommenderar autogiro i kombination med E-faktura för att inte missa en hyra.

2) PDF-faktura via epost.

  1. Meddela oss genom att skicka ett mail till bo@holgerblomstrand.se
  2. Ange namn, personnummer, kontraktsnummer samt vilken mailadress ni önskar få era avier till. Som ämne skriver ni "Avier".

Den som väljer att inte vilja betala digitalt kontaktar förvaltningen för att få information hur betalning kan ske.