Takrenovering

Taket på fastigheten på Fjällgatan behöver bytas efter konstaterade vattenskador. Detta har ingenting att göra med tidigare renoveringar och har inte kunnat upptäckas förrän läckorna visade problem. 

Entreprenören Flodéns AB har fått i uppdrag av Holger Blomstrand Byggnads AB att utföra denna takrenovering. En byggnadsställning är nödvändig för arbetet. Denna ställning kommer att byggas för att ha så liten påverkan som möjligt för hyresgästerna utan att kompromissa med säkerhet för bygget.

Information om kommande arbete har delats ut till berörda hyresgäster i samtliga lägenheter på Fjällgatan. Utskicket finner du i bilagan till höger på denna sida.

Vidare information om projektet anslås när ställningsprojekteringen och efterföljande planering är klar.

Uppdatering 2023-05-02

Ställningen utmed fasaden börjar bli klar och oförutsedda händelser gjorde att viss säkring fick göras under helgen. Nästa steg är takövertäckningen som skyddar mot väder och håller inne damm mm. Den består bla av stora byggdelar som når över taket och kommer att ta plats på marken i anspråk tills de lyfts upp. Räkna därför med en vecka med begränsat framkomlighet. Själva duken fästs på plats 6 maj och därefter är skyddet klart. På fredag monteras larm på ställningen.

Därefter rivs taket och en förnyad inspektion av takstolar görs för att kontrollera skicket i detalj innan det nya taket monteras.

Uppdatering 2023-05-12

Snart är vädertätningen klar. Det sista hinner inte göras klart idag fredag utan slutförs imorgon lördag efter klockan 9. Det arbetet klassificeras som tyst arbete och säkrar mot regn.

Uppdatering 2023-07-05

Under vecka 28 kommer mindre plåtarbeten att utföras för att sommarsäkra byggnationen. Därefter är bygget semesterstängt under vecka 28-31. Inga nya anslag i trapphus sätts upp före semestern. Arbetet återtas efter semestern vecka 32. 

Uppdatering 2023-09-06

Under vecka 37 kommer ställning att tas ner fram till det avklarade hörnet. 

Uppdatering 2023-09-08

Under nedmonteringsarbete ber vi boende på Fjällgatan 2 och 4 att inte vistas på balkongen 7-16 vardagar till dess att ställningen är nere. Detta som ett säkerhetsåtgärd utöver regelverket.