Fönsterrenovering

Byggnadsfirman O.A. Tobiason har av Holger Blomstrand Byggnads AB fått i uppdrag att utföra renovering av tak, fasad, fönster och balkonger på Nordhemsgatan 33 A-B.


Arbetet kommer att påbörjas under våren, information kommer löpande att anslås i trapphusen på gällande adresser samt här på hemsidan.


Första steget i arbetet är mätning av fönster. För att utföra detta behövs tillgång till alla lägenheter. Specifik information har delats ut till varje hyresgäst. Utskicket finner du i bilagan till höger på denna sida.