Fönsterrenovering

Byggnadsfirman O.A. Tobiason har av Holger Blomstrand Byggnads AB fått i uppdrag att utföra renovering av tak, fasad, fönster och balkonger på Nordhemsgatan 33 A-B.

Arbetet kommer att påbörjas under våren, information kommer löpande att anslås i trapphusen på gällande adresser samt här på hemsidan.

Under semesterveckorna (28-31) kommer det primärt att utföras tysta arbeten men lite störande arbeten kan behöva göras. 

Mikael Garsén (arbetsledare) har semester under vecka 26-28. Om ni har några frågor så går det under denna tiden att skicka dessa via mejl enligt nedanstående.

Daniel Mikael (projektledare)

Mejl: daniel.mikael@tobiason.se