Fönsterrenovering

Byggnadsfirman O.A. Tobiason har av Holger Blomstrand Byggnads AB fått i uppdrag att utföra renovering av tak, fasad, fönster och balkonger på Nordhemsgatan 33 A-B.

Arbetet kommer att påbörjas under våren, information kommer löpande att anslås i trapphusen på gällande adresser samt här på hemsidan.

Daniel Mikael (projektledare)

Mejl: daniel.mikael@tobiason.se