Parkering/garage

Vi har parkeringsplatser utomhus, i öppna garage samt i låsta garage. Våra låsta garage finns på Prinsgatan 12, Nordostpassagen (ingång från Vegagatan 23), Lilla Gatan 1-5 och Jungmansgatan/Fjällgatan. Våra öppna garage finns på Vegagatan 10 och Jungmansgatan. I de öppna garagen är det vanlig taxa, på Vegagatan 10 kan man hyra dagparkering (mellan kl. 06.00-18.00 på vardagar).

Våra utomhusparkeringar finns i anslutning till våra fastigheter på Mintensgatan 3 och Armlängdsgatan/Distansgatan. 

Är du intresserad av att hyra parkeringsplats eller garageplats så skickar du ett intressemejl till bo@holgerblomstrand.se och märker det med "Intresseanmälan parkering/garage". Glöm inte att skriva i mejlet var någonstans du önskar att hyra. Vi sätter upp er på vår intresselista i de områden ni önskar hyra och hör av oss när vi kan erbjuda en plats.

Laddplatser

Vi inledde ett projekt med laddplatser på Prinsgatan för några år sedan. Vi hyr ut elplatser med en tilläggshyra. Det har tyvärr varit en del tekniska problem och nu när elpriset blivit både högt och oförutsägbart så ligger vidare utbyggnad på is tills vidare.
Vi hoppas kunna återuppta projektet med fler laddplatser när elmarknaden stabiliserat sig. Redan nu kan den som är intresserad önska en laddförberedd plats där kablage är framdraget.

Information P-platser Armlängdsgatan och Distansgatan

Följande hyra gäller:

2024: 380 kr/ månad exkl moms

Anledningen att vi har separerat parkeringsplatsen från bostadskontraktet är att Göteborgs Stad i framtiden planerar att bygga på marken. Detta innebär att parkeringsplatsen kan hyras till den dag då Göteborgs Stad tar över marken. Vi väntar på besked när detta väntas ske.