Lägenhetsbyte

Det finns möjlighet att byta sin hyreslägenhet mot en annan lägenhet. Hyresgästen ska ha beaktansvärda skäl, till exempel när han eller hon behöver en större lägenhet eller exempelvis en lägenhet med lägre hyra. Detta skall godkännas av respektive hyresvärd. För att få till stånd ett byte behöver hyresgästen fylla i en ansökningsblankett för lägenhetsbyte. Länk till blanketten finner du nedan. Fyll i och skicka in blanketten till oss. Vid trepartsbyten, eller mer omfattande byten, bifogas en beskrivning av bytet på ett separat papper.

Ansökan skickas i original till vårt kontor. Bifoga även personbevis för samtliga parter i bytet, kopia på bytespartens hyresavtal samt anställningsavtal eller liknande för bytesparten. Vi kontaktar nuvarande hyresvärd och utreder hur länge man varit hyresgäst, huruvida hyran betalats i tid samt eventuella inkomna klagomål. Dessutom tar vi kreditupplysning för att utreda eventuella betalningsanmärkningar samt uppskattar om föreslagen hyresgästs inkomster täcker hyran. Handläggningstiden kan variera, men räkna med 6-8 veckor, under semestertid något längre. 

Klicka på länken nedan för att öppna blanketten. 

https://app.fastdok.se/external/contract-create/190