Ventilation och Värme

Ventilation och värme hänger ihop, för att må bra behöver luften i din bostad bytas ut hela tiden. Ventilationssystemet ska föra in en tillräcklig mängd uteluft, och föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen. Ventilationen ska också medverka till att föroreningar inte sprids från mindre rena rum till rena rum, exempelvis från kök och WC till sovrum och vardagsrum.

Ventilation:

-Samtliga tilluftsventiler i lägenheten skall vara öppna. Annars fungerar inte ventilationen som den ska, med risk för dålig luft och i värsta fall fuktproblem.

-När du lagar mat så skall fönstren hållas stängda eftersom dina grannar annars kan störas av matoset. En väl fungerande ventilation är av största betydelse för att hålla undan oönskade lukter utifrån.

Orsaker till att lukter m.m kommer in i lägenheten:

-Stängda tilluftsventiler – undertryck i lägenheten bildas när fönster och ventiler är stängda. Bakdrag skapas därmed i ventilerna och luft från andra lägenheter kommer in hos dig.

-Installation av köksfläkt – köksfläktar som är kopplade till en gemensam ventilationscentral kan orsaka bakdrag.

-Trapphus – när det blir ett övertryck i lägenheten, jämfört med trapphuset, bildas en luftström som tar sig ut från lägenheten. Detta gäller även för sopnedkast och underliggande garage.

-Lukt utifrån – öppna fönster eller friskluftsventilationer som är placerade nära andra ventilationer eller fönster gör att lukter kan komma in i bostaden.

-Lukt inifrån – Misstänker du fukt- och vattenskador, eller upplever andra avvikande långvariga lukter, ska du vända dig till din oss.

Tecken på att ventilationen ej fungerar:

-Mögel på vägg och innertak i badrummet, och kondens på insidan av sovrumsfönster, är tecken på att ventilationen inte fungerar eller är otillräcklig. Upplever du dessa problem så kontakta oss omgående.

Värme:

-Möbleringen i rummet eller stora, tunga gardiner kan påverka temperaturen.

-Nattetid kan upplevas lite kallare då tekniska apparater som alstrar värme inte är påslagna. Däremot sänks inte temperaturen på värmesystemet.

-Sommartid om det är varmt i lägenheten så undvik att öppna fönstren och dra igen persienner eller gardiner för att hålla ute värmen. Har du större lägenhet kan du ha korsdrag genom att öppna fönster i olika ändar av lägenheten.

Nu för tiden styrs värmen till elementen automatiskt och värmesystemet i huset startar när temperaturen ute sjunker under 15 grader. Ju kallare ute, desto högre temperatur inne på elementen.

Vår målsättning är att det skall vara minst 20 grader i lägenheten.

Kontakta fastighetsskötaren om det bubblar i elementet eller du inte upplever 20 grader i lägenheten.

När utomhustemperaturen sjunker är det många som undrar hur kallt det får vara i en lägenhet och hur länge man ska behöva vänta på att värmesystemet kommer igång. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring temperatur i lägenheter och vad man kan gör om det är för kallt i en lägenhet. 

Olika människor uppfattar temperaturer på helt olika sätt, det som kan vara för kallt för någon är behagligt för någon annan. Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger dock att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 24 grader. Det är riktlinjer som gäller båda hyresrätter och bostadsrätter.

Temperaturen får inte långvarigt vara lägre än 18 grader, eftersom det då finns risk för människors hälsa. För förskolor, ålderdomshem och liknande lokaler bör temperaturen vara minst 20 grader.

Ibland varierar utetemperaturen från dag till dag och det kan ta en tid innan värmesystemet sätter igång. Är det okej?

Utetemperaturen kan variera kraftigt från en dag till en annan, exempelvis vid omslag från plusgrader till flera minusgrader under en kortare tid. Det gör att värmesystemet som styrs av bland annat utetemperaturen kan ta lite tid på sig att komma igång. Man får som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare acceptera att det är lite kallare en period innan värmesystemet helt kommit igång, men om man upplever att det är för kallt och inte blir varmare på några dagar bör man höra av sig till sin hyresvärd eller styrelsen för bostadsrättsföreningen.

Vad gör jag om det är kallt i en lägenhet?

Om temperaturen understiger 20 grader i din lägenhet så skall du kontakta sin oss. Vi påbörjar då alltid ärendet med en felsökning, hittar vi inget fel så utför vi en temperaturmätning för att säkerställa vilken temperatur som lägenheten håller.

Om inte lägenheten håller 20 grader så utför vi åtgärder. Tänk på att även att det inte spelar någon roll om radiatorernas är varma eller kalla, det viktigaste är att lägenheten har en lägsta temperatur på 20 grader.

 

Hur ska temperaturen mätas?

Temperaturen ska mätas en meter upp från golvet och en bit in i rummet. Ett vanligt misstag är att hyresgästen mäter vid fönstret vilket ger ett missvisande resultat.

En del upplever att det är varmt i lägenheten men att drag från fönster gör att det känns kallt. Vad gör man då?

Drag orsakas bland annat av otätheter kring fönster, dörrar eller vid tilluftsventiler. När väggar och golv har lägre temperatur än vad luften har så kan man också uppleva drag. Drag är en vanlig orsak till obehag.

 

Drag i lägenheter behöver därför ofta kompenseras med höjd lufttemperatur. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 meter per sekund under vinterhalvåret.

Vad kan du själv göra för att det inte ska vara för kallt i lägenheten?

-Se över så att möbler inte hindrar värmen från elementen att spridas.

-Om du upplever att det är kallt i lägenheten mät temperaturen i lägenheten. Temperaturen ska mätas en meter upp från golvet mitt i rummet.

 Det är förbjudet att själv lufta sina radiatorer. Luftar man elementen felaktigt är det stor risk för vattenskador