Andrahandsuthyrning

OBS! Läs igenom informationen nogrannt innan du skickar in din ansökan till oss.

Andrahandsuthyrning kan tillåtas om förstahandshyresgästen exempelvis på grund av ålder eller sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, samboprövning eller särskilda familjeförhållanden önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet utan vårt samtycke. Detta gäller också om du lånar ut lägenheten utan att ta någon hyra. Skulle förstahandshyresgästen bryta mot dessa regler kan man förlora sin hyresrätt. Lägenheten skall omedelbart sägas upp om förstahandshyresgästen inte tänkt återflytta till lägenheten när andrahandsavtalet upphör. Andrahandshyresgästen skall informeras om att denne skall avflytta senast när andrahandsavtalet upphör och får inte bo kvar i lägenheten även om förstahandshyresgästen säger upp lägenheten. Andrahandshyresgästen får aldrig lov att överta kontraktet av lägenheten efter uthyrningstidens slut.  

Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och att andrahandshyresgästen sköter sig, dvs lever enligt de regler som finns för förstahandshyresgästen. Förstahandshyresgästen kan således bli uppsagd om andrahandshyresgästen exempelvis uppträder störande.

Vid andrahandsuthyrning vill vi få in en skriftlig ansökan om andrahandsuthyrning tillsammans med ett skriftligt avtal mellan första- och andrahandshyresgästen. Vi handlägger ärendet först då vi har samtliga korrekt inskickade uppgifter. Saknas exempelvis ett kontrakt mellan första- och andrahandshyresgästen handläggs ärendet först när samtliga uppgifter är inkomna. I avtalet vill vi hitta följande uppgifter såsom hyrestid, uppsägningstid, hyra och eventuella övriga villkor. Vi vill också att du skickar med dokument som styrker de skäl som du angett för uthyrningen. Det kan exempelvis vara ett arbetsgivarintyg, studieintyg eller läkarintyg. Hyr du ut med skäl samboprövning, skall kopia på sambons hyresavtal eller köpeavtal bifogas tillsammans med blanketten intyg om provsamboende. Dessutom vill vi ha en aviadress till förstahandshyresgästen annan än till den aktuella lägenheten. Förstahandshyresgästen kan då även fortsättningsvis betala hyran, och få den överenskomna hyran inbetald på sitt eget konto av andrahandshyresgästen. Minsta uthyrningstiden vi handlägger är för fyra månader. Maximal uthyrningstid är tolv månader. 

Om förstahandshyresgästen skall vistas utomlands under tiden som andrahandsupplåtelsen pågår, bör förstahandshyresgästen ge fullmakt åt en person som bor i Sverige och som kan företräda förstahandshyresgästen och ta emot uppsägning. Fullmakten skall lämnas till oss. Vi kan kräva att fullmakten inte får återkallas så länge som andrahandsuthyrningen pågår.

Skicka in din ansökan mm i god tid, då handläggningstiden kan variera. Gärna en månad i förväg.

Här hittar du mallar för ansökan, hyresavtal, intyg om provsamboende samt fullmakt:

https://app.fastdok.se/external/contract-create/185

https://app.fastdok.se/external/contract-create/174

https://app.fastdok.se/external/contract-create/189

https://app.fastdok.se/external/contract-create/188