Renovering Segelgarnet

2023-09-27

Alla hyresgäster med tillsvidarekontrakt har under gårdagen fått information om kommande renovering utdelad i sin brevlåda.

Renoveringen planeras att påbörjas under andra halvan av 2024.

Du som bor i en vindslägenhet har en nyare lägenhet med stam som inte behöver bytas. Det innebär att vi inte kommer renovera din lägenhet. Du kommer att beröras så till vida att det kommer att bli kortare driftsavbrott på el, vatten mm. Detta anslås normalt i trapphuset. Det kan även förekomma oväntade driftsavbrott. Arbetet kommer att ta 4-5 månader per trapphus och under den tiden kommer det att arbetas i lägenheterna i trapphuset med vissa ljudstörningar som följd.

Du som bor i en lägenhet med korttidskontrakt kommer att bli uppsagd efter hand som renoveringen fortlöper. Detta kommer att ske med början av andra halvan av 2024. Du som har korttidskontrakt har förtur till en renoverad lägenhet alternativt till en annan lägenhet med korttidskontrakt. Förutsättningen för att kunna få ett tillsvidarekontrakt på en renoverad lägenhet är att du har skött dig som hyresgäst under tiden du har bott med korttidskontrakt.