Hushållssopor och återvinning

Holger Blomstrand Byggnads AB ansvarar för ditt hushållsavfall. Övrigt avfall ansvara du själv för att bortforsla. För att hitta din närmaste återvinningsstation titta närmare på Återvinningsplatser. Vid dessa kan du exempelvis lämna tidningar, plast och metall. 

Återvinningscentraler
Information från renova.se;
Alla vuxna i Göteborg har rätt till ett ÅVC-kort, såväl boende i hushåll i villor och radhus, som i hyres- eller bostadsrätt. Kravet är att du som tar ut kortet ska vara folkbokförd i Göteborg eller kund hos Kretslopp och vatten. Med ÅVC-kortet får du obegränsat antal besök till ÅVC.

Det är alltid gratis att lämna farligt avfall, vitvaror, prylar som kan återanvändas och produkter som omfattas av producentansvaret (förpackningar av metall, plast, plåt, kartong eller wellpapp samt tidningar och de flesta typer av el- och elektronikavfall). Har du bara sådant avgiftsbefriat avfall med dig kontaktar du personalen så öppnar de bommen utan att något besök registreras.