Hushållssopor och återvinning

Holger Blomstrand Byggnads AB ansvarar för ditt hushållsavfall. Övrigt avfall ansvara du själv för att bortforsla. För att hitta din närmaste återvinningsstation titta närmare på Återvinningsplatser. Vid dessa kan du exempelvis lämna tidningar, plast och metall. 

Återvinningscentraler
Information från renova.se;
Alla hushåll i Göteborg har rätt till ett ÅVC-kort (dvs ett ÅVC-kort per hushåll), såväl hushåll i villor och radhus, som i hyres- eller bostadsrätt. Kravet är att du som tar ut kortet ska vara folkbokförd i Göteborg eller kund hos Kretslopp och vatten. Med ÅVC-kortet får du sex fria besök per kalenderår på återvinningscentralerna. Vid ditt första besök får du ÅVC-kortet. Spara ditt kort, det fylls på automatiskt med nya fribesök varje kalenderår. 

Det är alltid gratis att lämna farligt avfall, vitvaror, prylar som kan återanvändas och produkter som omfattas av producentansvaret (förpackningar av metall, plast, plåt, kartong eller wellpapp samt tidningar och de flesta typer av el- och elektronikavfall). Har du bara sådant avgiftsbefriat avfall med dig kontaktar du personalen så öppnar de bommen utan att något besök registreras.