Kommendörsgatan 6-8 (mot gatan) - Fasadrenovering

Byggnadsfirman O.A. Tobiason AB har av Holger Blomstrand Byggnads AB fått i uppdrag att utför nödvändigt underhåll genom att renovera fasaderna (mot gatan) på rubricerade adresser.

Arbetets omfattning:
Renovering av tegelfasad
Renovering av burspråk
Ny sockelbeklädnad av bohusgranit
Eventuellt byte av fönsterbalkar

Preliminärt kommer arbetet att pågå mellan augusti 2024 fram till våren 2025 fördelat på nedanstående tre etapper:

* Första etappen utgörs av gavel mot leden och Kommendörsgatan 6 fram till portik.

* Andra etappen utgörs av resterande fasad på Kommendörsgatan mellan portik och hörnet (Västerhus).

* Tredje etappen utgörs av fasaden på Karl Johansgatan.

Första momentet blir att resa ställningen och täcka fönstren med skyddsplats, detta görs både för eran och byggarbetarnas integritet samt för att skydda fönstren inför kommande arbetsmoment.

Arbetet med ny sockelbeklädnad kommer att påbörjas i oktober på alla fasaderna samtidigt.

Vår avsikt är arbetena ska flyta på så smärtfritt som möjligt för er som bor i huset.

Vår entreprenör O.A Tobiason Byggnads AB med underentreprenörer arbetar med samma intentioner. Arbetena är dock ofrånkomliga, tidvis såväl dammiga som bullriga vilket vi självfallet beklagar.

Mer information kommer löpande när arbetet startar.