Taggar och Portregister - Information

I ett flertal fastigheter har vi elektroniska nyckelbrickor, sk taggar, till porten. I några fastigheter bokar du tvättid med dina taggar. 

I portregistret finns hyresgästernas namn. Till namnet finns ditt telefonnummer kopplat så det ringer i din telefon när någon väljer ditt namn i porten. Du öppnar porten genom att trycka 5 på telefonen vilket även avslutar samtalet. Varje lägenhet kan ha flera namn i portregistret. En lägenhet kan sakna namn ifall man inte vill synas i registret.

Detta gäller hyresgäster på Kommendörsgatan, Armlängdsgatan, Distansgatan, Nordostpassagen, Vegagatan, Knappnålen, Synålen, Lintotten, Lilla gatan, Linnégatan, Nordhemsgatan 44, Kolonigatan, Jungmansgatan, Fjällgatan, Mintensgatan, Djurgårdsgatan, Karl Johansgatan  Örnehufvudsgatan och Waernsgatan.