Byggnadsfirman O.A. Tobiason AB har av Holger Blomstrand Byggnads AB fått i uppdrag att utföra renovering av fasad på Fjällgatan 4-20 (mot gatan) samt Nedre Matrosgatan 2-4.

Arbetet är nu färdigt och det som återstår är att riva ställningen. För att hinna klart detta före alla ställningsbyggare tar semester har de fått tillstånd att arbeta på helgen. Vi räknar med att ställningen är helt nere under nästa vecka (11-15 Juli).


Vid besiktning av balkongerna har det framkommit skador på balkongerna orsakade av hyresgäster (som handlat i god tro). Detta gäller för balkonger:

 • Det får inte borras hål för krokar i nya balkongskärmar av aluminium. Det är ok att
  hänga löst från skärmen ovansida.
 • Det får inte borras hål i balkongtak eller balkonggolv pga ökad risk för
  fuktinträngning i betongplatta med rostskador som följd.
 • Blomlådor på balkongräcke får hängas inåt men ej utåt enligt
  ordningslagen.
 • Trallgolv på betong avråds då fallrisk över balkongräcke ökar.
  Diffusionsöppna terrassmattor, typ vävda textilmattor är ok.

Arbetets översiktliga omfattning:

 • Renovering av tegelfogar: fräsning och omfogning
 • Renovering av tegelbalkar över fönster: tillverkning och montering av balkar
 • Renovering av dilationsfogar inkl PCB sanering: Bef mjukfogar ersätts med nya inkl fräsning och omhändertagande av farligt avfall enl kommunens riktlinjer.
 • Nya fönsterbleck och förbättring av fall: rivning bef plåt, uppgjutning nytt fall samt ny plåt.
 • Nya fönsterlister: Nya fönsterlister för att klara fuktskydd map fönsterbleck.
 • Renovering av balkongplattor: demontering balkongräcke. Bilning, rostskyddsbehandling armering, betonglagning, slamning översida, målning undersida. Återmontering av balkongräcke.
 • Nya skiljevägg mellan balkonger: Rivning av bef skiljevägg av trä, ersätts med my skiljevägg i metall tillverkas och monteras.
 • Kompletterande reparationer: diverse betonglagningar i valv och socklar, stuprör med fästen. Fogtätningar vid burspråk.