Byggnadsfirman O.A. Tobiason AB har av Holger Blomstrand Byggnads AB fått i uppdrag att utföra renovering av fasad på Fjällgatan 4-20 (mot gatan) samt Nedre Matrosgatan 2-4.

 

Arbetets översiktliga omfattning:

 • Renovering av tegelfogar: fräsning och omfogning
 • Renovering av tegelbalkar över fönster: tillverkning och montering av balkar
 • Renovering av dilationsfogar inkl PCB sanering: Bef mjukfogar ersätts med nya inkl fräsning och omhändertagande av farligt avfall enl kommunens riktlinjer.
 • Nya fönsterbleck och förbättring av fall: rivning bef plåt, uppgjutning nytt fall samt ny plåt.
 • Nya fönsterlister: Nya fönsterlister för att klara fuktskydd map fönsterbleck.
 • Renovering av balkongplattor: demontering balkongräcke. Bilning, rostskyddsbehandling armering, betonglagning, slamning översida, målning undersida. Återmontering av balkongräcke.
 • Nya skiljevägg mellan balkonger: Rivning av bef skiljevägg av trä, ersätts med my skiljevägg i metall tillverkas och monteras.
 • Kompletterande reparationer: diverse betonglagningar i valv och socklar, stuprör med fästen. Fogtätningar vid burspråk.

Vår avsikt är arbetena ska flyta på så smärtfritt som möjligt för er som bor i huset.

Vår entreprenör O.A Tobiason Byggnads AB med underentreprenörer arbetar med samma intentioner. Arbetena är dock ofrånkomliga, tidvis såväl dammiga som bullriga vilket vi självfallet beklagar. Bullerinformation uppdateras en gång i månaden med anslag i trapphus.

Vårt fokus ligger på att avsluta arbetena före byggsemestern så ställningarna rivs före semestern.

 


Vid besiktning av balkongerna har det framkommit skador på balkongerna orsakade av hyresgäster (som handlat i god tro).

 • Det får inte borras hål för krokar i nya balkongskärmar av aluminium. Det är ok att
  hänga löst från skärmen ovansida.
 • Det får inte borras hål i balkongtak eller balkonggolv pga ökad risk för
  fuktinträngning i betongplatta med rostskador som följd.
 • Blomlådor på balkongräcke får hängas inåt men ej utåt enligt
  ordningslagen.
 • Trallgolv på betong avråds då fallrisk över balkongräcke ökar.
  Diffusionsöppna terrassmattor, typ vävda textilmattor är ok.