Arbetet är nu helt färdigt.

Nedanstående information sparas så att alla hyresgäster  vet vad som gäller för balkongen.


Vid besiktning av balkongerna har det framkommit skador på balkongerna orsakade av hyresgäster (som handlat i god tro). Detta gäller för balkonger:

  • Det får inte borras hål för krokar i nya balkongskärmar av aluminium. Det är ok att
    hänga löst från skärmen ovansida.
  • Det får inte borras hål i balkongtak eller balkonggolv pga ökad risk för
    fuktinträngning i betongplatta med rostskador som följd.
  • Blomlådor på balkongräcke får hängas inåt men ej utåt enligt
    ordningslagen.
  • Trallgolv på betong avråds då fallrisk över balkongräcke ökar.