Waernsgatan 6-18 - Dräneringsarbete

Till samtliga hyresgäster Waernsgatan 6-18.

Dräneringsarbete:
Vi kommer under hösten att utföra dräneringsarbeten av rubricerad fastighet.
Dräneringsarbetet omfattar hela utsidan av fastigheten mot gatan.

Preliminärt kommer arbete att påbörjas under vecka 42.

Arbetet beräknas preliminärt att pågå i 7 veckor.

Arbetet kommer att utföras av Specialhåltagning i Göteborg AB.

Arbetstider: Vardagar 06.45-16.00

Vid frågor kontakta oss enligt nedanstående:

Förvaltningskontor
Holger Blomstrand Byggnads AB
Tel: 031 - 704 41 30
Mejl: bo@holgerblomstrand.se


Med vänliga hälsningar

Holger Blomstrand Byggnads AB